Projektledning och teknik

Robbins R91 på uppdrag i Spanien åt Drillcon Iberia SA

 

- Styrning av industriella utvecklingsprojekt

- Personalledning

- Projektorganisation

Kontakta Christina Berglund för ytterligare information.